Strelica na gore

D&M KLJUČ MONTENEGRO | GARAŽNA I INDUSTRIJSKA VRATA

KATALOG GARAŽNIHIH INDUSTRIJSKIH VRATA

Rolo garažna vrata

Rolo garažna vrata se koriste za zatvaranje velikih otvora i gdje segmentna vrata nisu odgovarajuća. Najčešću upotrebu predstavljaju garažna vrata i vrata za zatvaranje komercijalnih prostora. Glavna prednost rolo vrata u odnosu na segmentna je to da su ograničenja za montažu manja.

Zbog činjenice da se cela vrata motaju u tubu i podižu na vrh, potrebna je veća greda ali manje prostora sa strane i u dubini garaže, što je neophodno za ugradnju.

Segmentna garažna vrata

Elegantna automatska segmentna vrata otvaraju se vertikalno naviše. Na taj način dobijate više mjesta unutar i ispred garaže – i plus imate kompletno slobodan prolaz. Segmentna vrata odgovaraju uvek – bez obzira da li je Vaš otvor za garažu pravougaoni ili ukošen, sa segmentnim ili polukružnim svodom. I upravo zbog toga su veoma prikladna za naknadnu adaptaciju.

Krećući se po vođicama (sve vođice su pocinkovane), ispuna vrata prelazi iz vertikalnog (zatvoreno) položaja u horizontalnli (otvoreno) i pakuje se pod plafon. Segmenti vrata se ravno slažu ispod plafona, vertikalno preko otvora ili prateći krov i s time stvaraju više mesta ispred i unutar garaže.